VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Để “chinh phục tầm cao”, HTN Rainbow xây dựng một hệ thống “nền móng” vô cùng vững chắc, tạo nên bản sắc công ty với 4 yếu tố.

Trách nhiệm+ chuyên nghiệp  –  Chính trực + Thẳng Thắn –  Đồng tâm+ nhất trí
Đam mê + quyết liệt  –Sáng Tạo+ Tiến bộ

TRÁCH NHIỆM + CHUYÊN NGHIỆP

 •  Có trách nhiệm với sự tín nhiệm mà tổ chức đã dành cho mình
 •  Cam kết thực hiện và có trách nhiệm với lời nói và hành động của mình
 •  Tôn trọng tài sản và quyền sở hữu của chủ tài sản
 •  Tôn trọng phẩm giá của người khác
 •  Tham gia vào các hoạt động có liên quan một cách tích cực
 •   Là một công dân có trách nhiệm

CHÍNH TRỰC THẲNG THẮN

Chúng tôi xem khách hàng, nhà thầu phụ, nhà cung cấp, lực lượng thi công là bạn, là đối tác lâu dài và luôn luôn tìm kiếm, mở rộng mối quan hệ với những đối tượng cùng chúng tôi chia sẻ quan điểm làm việc minh bạch này.

ĐỒNG TÂM NHẤT TRÍ

 • Quan điểm
 •  Sự thấu hiểu
 •  Sự tin tưởng
 •  Làm gương
 •  Đoàn kết

ĐAM MÊ QUYẾT TÂM

 • Tin tưởng vào công việc
 •  Cần cù , sáng tạo & nhiệt tình trong công việc
 •  Quyết tâm theo đuổi nghành nghề
 •  Quyết liệt trong hành động
 •  Làm đến cùng việc cần phải làm

SÁNG TẠO TIẾN BỘ

Giá trị mang đến sự thay đổi liên tục, đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của khách hàng và chiến lược dẫn đầu thị trường của tập đoàn Coteccons Group. Unicons liên tục đầu tư và hỗ trợ công tác nghiên cứu và phát triển để đưa ra những ý tưởng cải tiến mới, liên tục thay đổi để trưởng thành hơn

van-hoa-noi-bo